Om mig

Om mig och företaget

Jag har arbetat som legitimerad psykolog sedan 2010. Genom mitt arbete på vårdcentraler och inom öppenvårdspsykiatrin har jag fått en bred erfarenhet av utredning och behandling av olika former av psykisk ohälsa. 

Våren 2021 fick jag efter vidareutbildning även legitimation som psykoterapeut. Samma år startade jag Borås Psykoterapi & Mindfulness, en privat verksamhet där jag erbjuder psykoterapi, mindfulnesskurser, personalstöd och handledning.

Jag har kompetens inom flera psykoterapeutiska metoder, och är även utbildad instruktör i mindfulnessbaserad kognitiv terapi. För mig är det viktigt att utvecklas och hålla mig uppdaterad genom kontinuerlig handledning och utbildning.

Jag skriver journal och har tystnadsplikt. Personuppgifter behandlas enligt GDPR. 

Jag är registrerad som privat vårdgivare hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Som medlem i Sveriges Psykologförbund, Psykologföretagarna och Psykoterapicentrum följer jag avtalade etiska principer och riktlinjer för psykologer/psykoterapeuter.

Borås Psykoterapi & Mindfulness är registrerat för F-skatt och moms och har patientförsäkring.

Mina utbildningar i urval:

  • Psykologprogrammet med inriktning psykodynamisk psykoterapi (PDT) för vuxna
  • Psykoterapeutprogrammet med inriktning relationell terapi (BRT) och interpersonell terapi (IPT).
  • Psykodynamisk korttidsterapi
  • Mentaliseringsbaserad terapi (MBT)
  • Kognitiv beteendeterapi för behandling av ätstörningar (CBT-E)
  • Sexologi
  • Mindfulness för professionella
  • Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT)
  • Mindful Self-Compassion (MSC) steg 1

Vad innebär legitimerad psykolog/ psykoterapeut?

En legitimerad psykolog har genomgått en psykologutbildning som omfattar fem års heltidsstudier på universitet eller högskola. Efter examen krävs även ett års praktiskt psykologarbete under handledning (ptp) för att få legitimation. 

En legitimerad psykoterapeut har genomgått påbyggnadsutbildning i psykoterapi motsvarande tre års halvtidsstudier. Många psykoterapeuter är legitimerade psykologer i botten, medan andra har annan grundutbildning. 

Psykolog och psykoterapeut är skyddade yrkestitlar som bara får användas av den som har legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Legitimationen innebär en garanti för att behandlaren har adekvat utbildning och kompetens för sitt yrke. Med legitimationen följer även lagstadgade skyldigheter, såsom tystnadsplikt och journalföringsplikt. Legitimerade psykologer och psykoterapeuter har också krav på sig att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och att bedriva vården på ett etiskt försvarbart sätt. De står under tillsyn av Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Legitimationen innebär alltså en kvalitetssäkring och en trygghet för dig som patient.