Borås Psykoterapi & Mindfulness

Borås Psykoterapi & Mindfulness

Välkommen! ​

Borås Psykoterapi & Mindfulness drivs av leg. psykolog och leg. psykoterapeut Lisa Samuelsson. 

Jag erbjuder psykoterapi, mindfulnesskurser, personalstöd och handledning. Möjlighet till videosamtal finns vid behov.

Mottagningen ligger på Yxhammarsgatan i Borås centrum.

Välkommen att kontakta mig om du har frågor, vill boka en tid eller anmäla dig till en kurs.

Psykoterapi

Jag erbjuder individuell psykoterapi för vuxna, där kontakten kan sträcka sig över kortare eller längre tid. Jag har kompentens inom flera psykoterapeutiska metoder, som du kan läsa mer om nedan. Det innebär att jag kan vara flexibel och anpassa mitt sätt att arbeta efter den jag möter.

Mindfulness

Jag erbjuder kurser som följer programmet för mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT). Kursen är för dig som upplever stress, oro och sömnproblem eller som vill förebygga återfall i depression. Den passar också dig som vill bli mer närvarande i ditt liv, skapa emotionell balans eller hitta sätt att återhämta dig. 

Vad är psykoterapi?​

Psykoterapi innebär regelbundna samtal hos legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Samtalen sker inom ramen för en trygg och tillitsfull relation. Syftet är att hjälpa dig att utvecklas och öka din självkännedom, så att du kan fördjupa dina relationer och hantera svårigheter på ett bättre sätt. 

Tillsammans försöker vi förstå sambandet mellan ditt mående, din aktuella livssituation och dina tidigare erfarenheter i livet och hitta vägar för dig att må bättre. 

Som legitimerad psykolog och psykoterapeut har jag tystnadsplikt.

När kan psykoterapi vara till hjälp?

  • Kanske mår du psykiskt dåligt. Det kan t.ex. ta sig uttryck som nedstämdhet och depression, oro och ångest eller stress och utmattning.
  • Kanske går du igenom omvälvande livshändelser, förluster eller förändringar i tillvaron som känns svåra att hantera. 
  • Du kan uppleva problem och konflikter i relationer till partner, familj, vänner eller arbetskamrater. 
  • Du kan begränsas av låg självkänsla och bristande självförtroende. 
  • Kanske vill du lära känna dig själv mer och utvecklas på ett djupare plan, även om du inte mår psykiskt dåligt. 

Hur går det till?​

Psykoterapi kan bestå av allt från några enstaka samtal till en flera år lång kontakt. Den kan vara tidsbestämd från början eller fortsätta så länge du har behov. Det är vanligt att man träffas 45 minuter en gång i veckan, men både tätare och glesare intervall förekommer. 

Utöver psykoterapi erbjuder jag i min roll som psykolog även konsultation i psykologiska frågeställningar. Detta kan passa dig som inte känner behov av psykoterapi, men vill ha ett psykologiskt perspektiv på specifika svårigheter, relationer eller vägval i livet. 

Om mig

Jag har arbetat som legitimerad psykolog sedan 2010. Genom arbete på vårdcentraler och inom öppenvårdspsykiatrin har jag fått en bred erfarenhet av utredning och behandling av olika former av psykisk ohälsa. 2021 fick jag efter vidareutbildning även legitimation som psykoterapeut. Samma år startade jag Borås Psykoterapi & Mindfulness. 

Jag har kompetens inom flera psykoterapeutiska metoder och är även utbildad instruktör i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT).