För Företag

I dagens arbetsliv råder ofta ett högt tempo. Många lider av stressrelaterade symtom som får konsekvenser för deras mående och arbetsförmåga. Jag erbjuder mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) i grupp. Programmet kan ge era anställda verktyg för att hantera stress och förebygga utmattningssyndrom och depression. Det kan vara ett sätt att förebygga sjukskrivning eller underlätta rehabilitering.

Kriser och psykisk ohälsa av olika slag har ofta negativ inverkan på människors arbetsförmåga. I dessa situationer kan krissamtal eller psykoterapi vara till hjälp. Många arbetsgivare väljer därför att bekosta samtal åt sina anställda. Om den anställde efter denna insats önskar fortsätta samtalskontakten privat finns möjlighet till detta. 

Har ni frågor eller önskemål om samarbete är ni välkomna att kontakta mig per telefon eller via kontaktformuläret nedan.