Mindfulness

Vad är mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT)?

Mindfulness handlar om att vara medveten om det som händer inom sig och runt omkring sig i nuet, utan att värdera eller döma sin upplevelse. 

Jag erbjuder mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) i grupp. I programmet kombineras meditation och mindfulnessövningar med element från kognitiv beteendeterapi. Upplägget liknar mer en kurs än en traditionell gruppterapi.

Genom MBKT lär du dig att inte fastna i negativa tankar och ältande som skapar stress och kan leda till återfall i depression. Du får hjälp att förändra ditt förhållningssätt till smärtsamma tankar, känslor och upplevelser. På så sätt blir det lättare att göra kloka val i svåra situationer. 

När kan MBKT vara till hjälp?

MBKT riktar sig till dig som vill förebygga återfall i depression eller som upplever stress, oro, ångest och sömnproblem. Programmet passar också bra för dig som vill bli mer närvarande i ditt liv, skapa emotionell balans eller hitta sätt att återhämta dig och ta bättre hand om dina behov.

MBKT är vetenskapligt väl utvärderat. Vid återkommande depressioner har programmet visat sig minska risken för återfall betydligt. MBKT rekommenderas därför av Socialstyrelsen som återfallsprevention för denna grupp. Programmet har också visat sig effektivt för att förebygga och hantera stressrelaterade besvär och minska symtom på oro, ångest och nedstämdhet. Det har även god effekt vid sömnsvårigheter och kronisk smärta. 

Hur går det till?

Kursen består av 8 veckovisa grupptillfällen á ca 2,5 timmar samt en heldag. Under grupptillfällena gör vi övningar i mindfulness/meditation, som följs av reflektion i grupp. Inom gruppen råder sekretess.

Programmet är till stor del upplevelsebaserat. Du behöver avsätta upp till 1 timme 6 dagar i veckan för hemövningar under tiden som kursen pågår. Övningarna består till största delen av guidad meditation. 

Intresseanmälan till nästa kurs görs genom kontaktformuläret nedan. Du som funderar på om kursen kan vara till hjälp för dig är välkommen att kontakta mig för att diskutera frågan.